Därför är det viktigt att prioritera ergonomi

Belastningsskador är idag vanligt förekommande hos människor som arbetar på kontor. För att förebygga skador som musarm är det viktigt att prioritera ergonomi. Det är lättare att arbeta förebyggande än att jobba med rehabilitering.

Idag arbetar många framför datorn. Det är ett arbete som är relativt enformigt. Ett enformigt arbete kan bidra till en överbelastning på olika ställen i kroppen som exempelvis smärta i armbågens utsida. Om du har smärta i armbågen kan du ha drabbats av musarm eller tennisarmbåge. För att minska smärtan och minska risken att göra det värre kan det vara en god idé att använda ett stabilt armbågsstöd som hjälper till att stabilisera upp armbågen på ett bra sätt. Ett armbågsskydd minskar även påfrestningen på armbågen.

Armbågsskydd kan bidra till minskad smärta

Ett armbågsskydd har oftast en komprimerande egenskap som är bra för att minska svullnad. Armbågsskydd kan du med fördel använda när du arbetar men det går även bra att ha när du sover. Smärta i armbågen orsakas oftast av en lokal inflammation som har uppstått genom överbelastning. Musarm eller tennisarmbåge är något som är vanligt förekommande hos personer som arbetar på kontor men även hos hantverkare och olika idrottare.

Kontorsarbete är monotont

Belastningsskador är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Kontorsarbete är väldigt monotont vilket ger en ensidig belastning på kroppen. Arbetsskador uppstår oftast för att kontorsplatsen inte är anpassad efter personen som sitter där och arbetar. Ergonomi handlar om att anpassa arbetet och arbetsplatsen efter individen och inte tvärtom. Förutom musarm och tennisarmbåge är ryggont, huvudvärk, känningar i benen samt stel nacke och axlar vanligt förekommande belastningsskador kopplat till kontorsarbete.

Variera arbetsställningen

För att undvika olika skador är det viktigt med variation när det kommer till arbetsställning. Exempelvis är ett höj- och sänkbart skrivbord bra eftersom det gör det möjligt att varva stående och sittande under arbetsdagen. Det är viktigt att behandla och uppmärksamma olika krämpor i tid innan det blir bestående skador. Det är bättre att försöka förebygga problem än att åtgärda skador i efterhand. Stress kombinerat med ett högt arbetstempo kan också vara en utlösande faktor för krämpor i kroppen.