Varför är digitalisering viktigt?

digitalisering

Allt fler företag lägger större fokus på digitalisering av den dagliga verksamheten. Numera är det inte bara branscher som jobbar inom den digitala sfären som förstår vikten av digitala, smarta lösningar av olika slag, utan även andra branscher med helt annan inriktning än den digitala.  Men varför är det så viktigt med digitalisering?

I flera olika branscher har digitalisering varit ett stort fokus de senaste åren och med pandemin som drabbade världen år 2020 blev det allt fler verksamheter som förstod vikten av att kunna navigera i en digital värld. Nu är det alltså inte bara IT-branschen och de stora techbolagen som vi hittar olika uppkopplade system och lösningar hos, utan även hos helt andra branscher såsom inom jordbruk och sjukvården. En rapport som togs fram 2021 syftade exempelvis till att visa och kartlägga digitaliseringen av det svenska lantbruket, detta både genom att titta på hur tekniken som används idag ser ut och spåna på hur tekniken i framtiden skulle kunna tänkas se ut. Till tidningen Jordbruksaktuellt säger en av rapportens författare att det idag är så gott som alla branscher som digitaliseras och att utvecklingen också behöver gå åt det hållet, speciellt inom jordbruket och andra branscher där digitala lösningar tidigare inte varit något man satsat på.

”Något som inte minst kunde ses med Coop för ett par månader sedan. Stängs något system ner kan det påverka hela branschen. Det är något som inte kan riskeras med lantbruket, då det är en så samhällskritisk funktion. Det får inte stanna upp helt enkelt.”

Digitala hackers stängde ned Coop

Sommaren 2021 blev minst sagt hektisk för matvarukedjan Coop då hackare lyckades komma åt och även stänga ned hela butikskedjans betalningssystem, något man inte trodde vara möjligt. Allt började som ett vanligt IT-problem med sega kassor och Självskanningskassor som inte kunde connecta till molntjänsten, men det visade sig snart att det inte rörde sig om något vanligt problem utan ett intrång som i slutänden krävde att samtliga butiker i landet fick stänga ned. Utöver den negativa konsekvens i form av förlorade intäkter och förstörda livsmedel så förde detta faktiskt med sig något gott då detta uppmärksammade vikten av starkare säkerhetsåtgärder i en digital värld. Bland annat synliggjordes hur Sverige, i jämförelse med många av våra grannländer, inte är lika bra rustade just inom digital säkerhet vilket är något som lyftes av en IT-expert i en intervju med Västerbottens Kuriren.

Så, varför är digitalisering viktigt?

Något som är viktigt att hålla i bakhuvudet när det kommer till digitaliseringens för- och nackdelar är att man behöver se den ur två perspektiv: samhälls- och företagsperspektivet. Ur ett samhällsperspektiv är det just hackningar och säkerhetsbrister som ligger i fokus, men när det kommer till företagsperspektiv kan man se ett större fokus på smarta lösningar so syftar till att driva verksamheten framåt. Med det konstaterat går dessa perspektiv hand i hand med varandra och det viktigaste med digitalisering kan därför kort sägas vara att den är vital för den moderna världens utveckling framåt.