Så lyckas du knipa rätt ekonom

När företaget behöver ett tillskott av nya ekonomer är det viktigt att hitta rätt personer. För att öka chanserna för en perfekt rekrytering är en rekryteringsbyrå som är experter på just ekonomer bra att ta hjälp av. Du slipper dessutom hålla i och styra hela processen själv.

Att hitta nya ekonomer som platsar på företaget är inte alltid det lättaste. När det kommer till rekrytering av ekonomer är det allra bästa och smidigaste alternativet att ta hjälp av specialister på rekrytering. En specialist har oftast bättre förutsättningar att matcha din kravprofil med rätt person. En rekrytering kräver mycket tid men också kunskap. Personer som arbetar med rekrytering dagligen har kunskapen som krävs för att matcha dina önskemål.

Nyttan med att ta hjälp:

  • Ökar chanserna att hitta rätt ekonom.
  • Professionella rekryterare har ofta ett stor nätverk att tillgå.
  • Kan identifiera rätt kandidat efter en given profil.

Ha en tydlig profil på den du söker

För att en rekryteringsspecialist inom ekonomi ska kunna hjälpa dig är det en god idé att du tar fram en kravprofil. När du skapar en tydlig bild av vad du önskar för kandidat blir det enklare för rekryteraren att hitta rätt ekonom. Det är även viktigt att du har en tydlig ansvarsbeskrivning oavsett om det är en ny tjänst eller en tidigare medarbetare som ska ersättas. Ju tydligare du är i dessa frågor desto enklare är det att hitta en bra matchning. Rekryteringsföretaget kan även vara till hjälp när du ska ta fram dessa uppgifter och ge dig råd.

Fel person på fel plats är kostsamt

Att rekrytera fel ekonom kostar företaget både pengar och tid. När du använder dig av proffs inom rekrytering minskar du risken att det blir så. Du ökar även chanserna att hitta arbetskraft överhuvudtaget. Det är fördelaktigt att lägga lite extra tid och resurser på att verkligen hitta en bra ekonom från början, idag är inte det helt enkelt i alla regioner. När du hittat rätt ekonom har du chans att utveckla verksamheten som du önskar. En ekonom har en nyckelroll på företag eftersom ekonomin är grunden i verksamheten. Har du fel person på fel stol kan det vara som att få in sten i maskineriet, det kan innebära problem. De flesta rekryteringsbolag erbjuder dock sig att göra om processen från början om det mot förmodan skulle bli helt fel.